Vineland Sosyal-Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ceylan, Ş., Kahraman, Ö., Kılınç, N. ve Ülker, P. (2019). Vineland Sosyal-Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği’nin (VSDEÇÖ) Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of History Culture and Art Research, 8(1), 299-319. doi: 10.7596/taksad.v8i1.1901

Sorumlu Yazar: 
Şehnaz Ceylan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: