Hacettepe Üniversitesi Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (HÜ-SOY Ölçeği)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özvarış, Ş. B., Doğan, B. G., Ünlü, H. K., Karadag, O., Doğan, N., Gelbal, S., & Sakarya, S. (2022). Development and Validation of a Culture-Sensitive Generic Health Literacy Scale in Turkish-Speaking Adults. HLRP: Health Literacy Research and Practice, 6(1), e2-e11.

Sorumlu Yazar: 
Hande Konşuk Ünlü
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: