Vatandaşlık Duygusu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İçen, M., Öztürk, C., ve Yılmaz, A. Vatandaşlık Duygusu Ölçeği Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 3(2), 26-36.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa İçen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: