Gençlik Liderlik Özellikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Cansoy, R., veTuran, S. (2016). Gençlik Liderlik Özellikleri Ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türkiye Eğitim Dergisi, 1(1), 19-39.

Sorumlu Yazar: 
Ramazan Cansoy
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliği için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, ölçeğin 40 maddeden ve 7 faktörden oluştuğu belirlenmiştir.Daha sonra yedi faktörlü yapının Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile doğrulandığı görülmüştür.

Güvenirlik: 

Gençlik Liderlik Özellikleri Ölçeğinin faktörlerinin güvenirliğine dair hesaplanan Cronbach’s Alpha değerleri .70 ile .80 arasında değerler alırken, ölçeğin tamamına ait Cronbach’s Alpha değeri ise .92 olarak bulunmuştur.

Ölçek 7 faktörlü 40 maddeden oluşmaktadır.
Mücadele İsteği ve Hedef Koyma (7 maddeden oluşur)(1m): Hedeflerime ulaşmak için çok çalışırım.
İletişim Kurabilmek (7 maddeden oluşur)(8m): Etkileyici bir biçimde konuşabilirim.
Grup Becerileri (7 maddeden oluşur)(15m): Grup çalışmalarında görev paylaşımının önemini hissettiririm.
Güven Duyma ve Güvenilir Olma (6 maddeden oluşur)(22m): Arkadaşlarımın söylediklerine ve düşüncelerine değer veririm.
Karar Verme Becerileri (4 maddeden oluşur)(29m): Vereceğim kararla ilgisi olmayan bilgileri ayırt ederim.
Problem Çözme Becerileri (4 maddeden oluşur)(32m): Bir sorunun sebepleri ile ilgili tahminlerde bulunurum.
Sorumluluk (5 maddeden oluşur)(36m): Toplumsal sorunlarla ilgilenirim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=asla, 2=çok ender, 3=ara sıra, 4=sıklıkla ve 5=daima)
İletişim: