Vicdani Zeka Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aktı, Ü.., Giderler, C., Duran, C., Behdioğlu, S., ve Boz,D. (2017). Vicdani Zeka Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, 2(3), 329-349.

Sorumlu Yazar: 
Ümit AKTI
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: