Vicdan Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aksoy, S. D., Mert, K. ve Çetin, İ. (2019). Vicdan Algısı Ölçeği’nin Türkçe geçerlilik güvenilirliği. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(3), 148-153.

Sorumlu Yazar: 
Sena Dilek Aksoy
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: