Veteriner Klinik Hizmet Memnuniyeti Ölçeği (VKHM-Ö)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çevrimli, M. B., Mat, B., Günlü, A., Tekindal, M. A. ve Günlü, Z. (2019). Hayvan hastanelerinde acil, veteriner klinik hizmetleri ve hasta sahibi memnuniyet kriterleri ölçekleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 66(3), 247-254. doi:10.33988/auvfd.442735

Sorumlu Yazar: 
Aytekin Günlü
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: