Mutluluk Paylaşımı Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kırımer, F. (2014). The role of capitalization and mattering among married couples: An attachment theory perspective (Master’s Thesis). Middle East Technical University, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Fulya Kırımer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: