Çevresel Risk Faktörleri Algısı ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yeşilkaya, E. (2011). Çevresel risk faktörleri algısının ilköğretim öğrencilerinin umutsuzluğuna etkisi (Yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: