Vestibüler Bozukluklarda Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çınar, B. Ç., Kaya, Ş., Sjöstrand, A. P., Alpar, R., & Aksoy, S. (2017). Vestibüler Bozukluklarda Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 28(1), 1-11. Doi: 10.21653/tfrd.330499

Sorumlu Yazar: 
Betül Çiçek Çınar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: