Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İnce, A. (2008). ADCS-ADL Ölçeğinin Türk Toplumuna uyarlanması ve geçerlilik-güvenilirliği (Tıpta Uzmanlık tezi). Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Manisa.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: