Alzheimer Hastalığı İşbirlikli Çalışma -Günlük Yaşam Aktiviteleri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İnce, A., Mavioğlu, H., & Eser, E. Adaptation to Turkish community and reliability-validity of ADCS-ADL scale. Journal of Neurological Sciences, 28(1), 4-13.

Sorumlu Yazar: 
Aysun İnce
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: