Yaşlılar için Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Pehlivanoğlu, E. F. Ö., Özkan, M. U., Balcıoğlu, H., Bilge, U., ve Ünlüoğlu, İ. (2018). Yaşlılar için Yaşlılar için Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması ve güvenilirliği. Ankara Medical Journal, 18(2), 219-223.

Sorumlu Yazar: 
Hüseyin Balcıoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: