Matematik Öğretmeye Yönelik Kaygı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Peker, M. (2006). Matematik Öğretmeye Yönelik Kaygı Ölçeğinin geliştirilmesi. Journal of Educational Sciences & Practices, 5(9), 73-92.

Sorumlu Yazar: 
Murat Peker
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: