Matematik ve Fen Öğretimine Yönelik Kaygı (MFÖK) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aytekin, C., Türkmenoğlu, H. ve Arıkan, N.(2017). Matematik ve Fen Öğretimine Yönelik Kaygı (MFÖK) Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Ahi Evran Universitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 18(3), 155-170.

Sorumlu Yazar: 
Cahit Aytekin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: