Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Matematik Öğretimi Kaygı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sarı, M. H. (2014). Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Matematik Öğretimi Kaygı Ölçeği geliştirme. İlköğretim Online, 13(4), 1-15. doi: 10.17051/io.2014.11721

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Hayri Sarı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: