Uzamış Yasta Depresif ve Kaygılı Kaçınma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Cesur, G. (2017). Karmaşık Yas: Bilişsel – davranışçı model çerçevesinde bir inceleme (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Gizem Cesur-Soysal
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: