Çocuk Depresif Semptom Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erol, E. (2018). Çocuk Depresif Semptom Ölçeği geliştirme çalışması (Doktora tezi). İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Elif Erol
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: