Erken Yaşta Evliliklere Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çakmak, A., Şahin, H., Özhavzalı, M. & Erdem, Y. (2020). Attitude towards early marriage scale (atems):
Validity and reliability study. Turkish Studies, 15(8), 3741-3752. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.47430

Sorumlu Yazar: 
Aygen Çakmak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: