Uzaktan Eğitim İle Coğrafya Öğretiminin Etkililiği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İnce, Z., Yentür, M., ve Şahin, V. (2021). Uzaktan Eğitim İle Coğrafya Öğretiminin Etkililiği Ölçeği: Ölçek geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışması . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(Pandemi Özel Sayısı), 3943-3966. https://doi.org/10.26466/opus.879897

Sorumlu Yazar: 
Ziya İnce
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: