Uzaktan Eğitim Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özkul, R., Kırnık D., Dönük, O., Altunhan, Y., & Altunkaynak, Y. (2020). Uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşleri: Ölçek çalışması. Turkish Studies, 15(8), 3655-3667. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.46557

Sorumlu Yazar: 
Ramazan Özkul
Geçerlik: 

makalede mevcuttur.

Güvenirlik: 

makalede mevcuttur.

makalenin ekinde mevcuttur.

Derecelendirme: 
5 li likert
İletişim: