Tablet PC Destekli Türkçe Öğretiminin Temel Dil Becerilerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Ölçek

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Balcı, S. (2013). Tablet PC destekli Türkçe öğretiminin temel dil becerilerine etkisini belirlemeye yönelik ölçek çalışması. Turkish Studies, 8(6), 95-109.

Geçerlik: 

5’li Likert tipinde hazırlanan tutum ölçeğinin hem kapsam geçerliliğine hem de yapı geçerliliğine bakılmıştır. Kapsam geçerliliği, bir bütün olarak ölçme aracının ve ölçme aracındaki her bir maddenin amaca ne derecede hizmet ettiğidir (Tekin, 1993: 45). Yapı geçerliliği ise; sonuçları ve sonuçların ne ile bağlantılı olduğunu açıklamaktadır. Yapı geçerliliğini ölçebilmek için faktör analizinden yararlanılmaktadır. Ölçeğin kapsam geçerliliğini sağlamak amacıyla uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzmanların görüş ve önerilerine doğrultusunda bazı maddeler eklenmiş bazı maddeler düzeltilmiş bazı maddeler ise ölçekten çıkarılarak son hali verilmiştir. Yapı geçerliliği, bir ölçme aracının soyut bir olguyu ne derece doğru ölçebildiğini gösterir (TavĢancıl, 2005: 45). Ölçeğin son uygulama sonuçlarına bakılarak SPSS istatistik programında faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi, geliştirilen ölçeğin yapı geçerliliğini ortaya koymak ve ölçekte yer alan maddelerin faktör yüklerinin belirlenerek boyutlandırılması amacıyla yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği dört safhada gerçekleşmiştir. Bu safhalar; verilerin faktör analizine uygunluğunun incelenmesi, faktörlerin elde edilmesi, faktörlerin döndürülmesi ve faktörlerin adlandırılmasıdır

Güvenirlik: 

5’li Likert tipinde hazırlanan tutum ölçeğinin hem kapsam geçerliliğine hem de yapı geçerliliğine bakılmıştır. Kapsam geçerliliği, bir bütün olarak ölçme aracının ve ölçme aracındaki her bir maddenin amaca ne derecede hizmet ettiğidir (Tekin, 1993: 45). Yapı geçerliliği ise; sonuçları ve sonuçların ne ile bağlantılı olduğunu açıklamaktadır. Yapı geçerliliğini ölçebilmek için faktör analizinden yararlanılmaktadır. Ölçeğin kapsam geçerliliğini sağlamak amacıyla uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzmanların görüş ve önerilerine doğrultusunda bazı maddeler eklenmiş bazı maddeler düzeltilmiş bazı maddeler ise ölçekten çıkarılarak son hali verilmiştir. Yapı geçerliliği, bir ölçme aracının soyut bir olguyu ne derece doğru ölçebildiğini gösterir (TavĢancıl, 2005: 45). Ölçeğin son uygulama sonuçlarına bakılarak SPSS istatistik programında faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi, geliştirilen ölçeğin yapı geçerliliğini ortaya koymak ve ölçekte yer alan maddelerin faktör yüklerinin belirlenerek boyutlandırılması amacıyla yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği dört safhada gerçekleşmiştir. Bu safhalar; verilerin faktör analizine uygunluğunun incelenmesi, faktörlerin elde edilmesi, faktörlerin döndürülmesi ve faktörlerin adlandırılmasıdır

Derecelendirme: 
5’li Likert