Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğrencilerin Sayısal Derslerde Yaşadığı Sorunlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kiremit, İ., Kara, S. & Çinici, M. (2021). Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin sayısal derslerde yaşadığı sorunlar: Ölçek geliştirme ve değerlendirme. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 18-39.

Sorumlu Yazar: 
Murat ÇİNİCİ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Uzaktan eğitimde sayısal derslerde soru çözmeye ağırlık verilmediğini düşünüyorum.
Uzaktan eğitimde matematik derslerinde yeterli soru çözümü yapılmadığını düşünüyorum.
Uzaktan eğitimde sayısal dersler için soru çözümüne yeterli düzeyde zaman ayrılmadığını düşünüyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: