Uyku ile İlgili İşlevsiz İnanç ve Tutumlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Boysan, M., Merey, Z. Kalafat, T. ve Kağan, M. (2010). Validation of a brief version of the dysfunctional beliefs and attitudes about sleep scale in Turkish sample. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 314–317. doi:10.1016/j.sbspro.2010.07.095

Sorumlu Yazar: 
Temel Kalafat
Geçerlik: 

orijinal dört faktörlü yapının mevcut verilere uygun olup olmadığını yapı geçerliliğini değerlendirir. Enstrümanın diğer psikolojik yapılarla Pearson korelasyonları eşzamanlı geçerliliği değerlendirmek için hesaplanmıştır. İçinde
analizlerin son adımı, madde istatistikleri elde edildi.

Güvenirlik: 

Enstrümanın Türk popülasyonundaki güvenilirliği Cronbach Alfa katsayısı ve
iki haftalık test tekrar test korelasyonu. Satora-Bentler normallik düzeltmesi ile yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır.

16 maddeden oluşmuştur.

Derecelendirme: 
1 (kesinlikle katılmıyorum) ile 10 (kesinlikle katılıyorum)
İletişim: