Evlilikle İlgili Tutumlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kunt Kılınç, H. (2004). Ailedeki boşanmanın ve boşanmamış/ayrılmamış ebeveynler arasındaki çatışmanın genç Türk kadınlarının karşı cinsle ilişkileri üzerindeki etkisi. (Yüksek lisans tezi). Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Hande Kılınç Kunt
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: