Fizyoterapistlerin Bel Ağrısı ile İlgili İnanç ve Tutumları Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dalkilinc, M., Cirak, Y., Yilmaz, G. D., & Parlak Demir, Y. (2015). Validity and reliability of Turkish version of the Pain Attitudes and Beliefs Scale for Physiotherapists. Physiotherapy Theory and Practice, 31(3), 186-193. DOI: 10.3109/09593985.2014.986351

Sorumlu Yazar: 
Murat Dalkılınç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: