Üstbilişsel Okuma Stratejileri Kullandırma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özen, F. ve Durkan, E. (2016). Üstbilişsel Okuma Stratejileri Kullandırma Ölçeğinin geliştirilmesi, bir geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Turkish Studies, 11(14), 565-586.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: