Ebelik Mesleğinin Yetkileri İle İlgili Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Murat Öztürk, D., Sayıner, F. D. ve Bayar, A. (2018). Ebelik Mesleğinin Yetkileri ile İlgili Algı Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7 (1), 28-34.

Sorumlu Yazar: 
Duygu Murat Öztürk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: