UPPS Dürtüsel Davranış Ölçeği- Heyecan Arama Alt Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Evren, C., Umut, G., Evren, B., Bozkurt, M., & Can, Y. (2016). Psychometric properties of the Turkish version of the UPPS Impulsive Behavior Scale Sensation Seeking Subscale in a sample of inpatients with alcohol use disorder. European Psychiatry, 33, S357. http://dx.doi.org/10.1016/j.eurpsy.2016.01.1010

Sorumlu Yazar: 
Cüneyt EVREN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: