Cinsel Heyecan Arama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kıylıoğlu, L. (2013). Cinsel Heyecan Arama Ölçeği (CHAÖ): Türkçe’ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1-2-3), 41-54.

Geçerlik: 

Açıklayıcı faktör analizi, t testi, pearson korelasyonları uygulanmıştır.

Güvenirlik: 

Alfa değeri 0.835. Ölçeğin 4. maddesi çıkarıldığında alfa değeri 0.84’e yükselmiştir.

Derecelendirme: