Genç Yetişkinler için Heyecan Arama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çelik, E.,& Turan, M.E. (2016). A study on the psychometric features of the Turkish version of the Brief Sensation Seeking Scale (BSSS-8) for young adults and the relation between sensation. International Journal of Educational Research Review, 1(1), 29-38.

Sorumlu Yazar: 
Eyüp Çelik
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: