Kayak ve Snowboard’a İlişkin Heyecan Arama Ölçeği (KSİHAÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demircan, M. (2019). Kayak ve snowboardçularda kayak merkezi tercihi, optimal performans duygu durumu ve heyecan arayışı ilişkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Demircan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: