UPPS Dürtüsel Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yargıç, İ., Ersoy, E. ve Oflaz, S. B. (2011). UPPS Dürtüsel Davranış Ölçeği ile psikiyatri hastalarında dürtüselliğin ölçümü. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 21(2), 139-146. doi: 10.5455/bcp.20110706024203

Sorumlu Yazar: 
İlhan Yargıç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: