Kısa Heyecan Arayışı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çelik, E., &Turan, M. E. (2016). A study on the psychometric features of the Turkish version of the Brief Sensation Seeking Scale (BSSS-8) for Young Adults and the Relation between sensation seeking and life satisfaction. International Journal of Educational Research Review, 1(1), 29-39.

Sorumlu Yazar: 
Eyüp Çelik
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: