İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Programlarına Katılmayı İsteme ve İstememe Nedenleri Belirleme Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güneş, M. (2006). İlköğretim okulu öğretmenlerinin hizmet içi eğitim programlarına katılmayı isteme ve istememe nedenleri (Mamak ilçesi örneği) (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Murat Güneş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: