İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Ailelerinin Yaptıkları Harcamaları Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yücel, F. H. (2006). İlköğretim okulu öğrencilerinin ailelerinin yaptıkları harcamaların belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: