Üniversite Öğrencilerinin Küresel İklim Değişikliğine Yönelik Farkındalık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Deniz, M., İnel, Y. & Sezer, A. (2021). Awareness scale of university students about global climate change.
International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 43, 252-264. https://doi.org/10.32003/igge.818561

Sorumlu Yazar: 
Mehmet DENİZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: