Üretken Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çetin, M., ve Demirbilek, M. (2020). Üretken Liderlik Ölçeği geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(4), 887-903. http://dx.doi.org/10.16986/HUJE.2019052441

Sorumlu Yazar: 
Mesut Demirbilek
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: