Üniversite Öğrencilerinin Madde Kullanımına Yönelik Farkındalık Düzeylerini Belirleme Ölçek

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldız, Z. & Sel, A. (2021). Developing a scale to determine university students’ awareness level of substance use.
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1), 44-57. https://doi.org/10.33206/mjss.713008

Sorumlu Yazar: 
Zafer Yıldız
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: