Küresel Okul Anıları Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Başaran, S. T. ve Yıldırım, K. (2017). Anne ve babaların okul anılarının çocuklarının okula karşı tutum ve akademik başarılarına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD 18(2), 331-351.

Sorumlu Yazar: 
Semra Tican Başaran
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: