Küresel Isınmaya Yönelik Bilgi Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Mahanoğlu, S. (2019). Ortaokul öğrencilerinin küresel ısınmaya yönelik bilgi ve algılarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aksaray.

Sorumlu Yazar: 
Soner Mahanoğlu
Geçerlik: 

Geçerlik için madde ayırt ediciliği ve madde güçlüklerine bakılarak soruların bir birleri ile tutarlı ve ilişkili olması sağlanmış, literatürde bulunan araştırmalar ve alanında uzman öğretim görevlilerinin görüşü ile kapsam geçerliliği sağlanmıştır.

Güvenirlik: 

Bilgi ölçeğinden elde edilen veriler sonucunda KR-20 güvenirliği 0,85 olarak bulunmuştur.

Ölçek 22 maddeden oluşmaktadır.
1m: Dünya nüfusunun artışı küresel ısınmanın artışına neden olmaktadır.
22m: Küresel ısınma ile birlikte dünyada hastalık oranında artış meydana gelecektir.

Derecelendirme: 
1=Doğru ve 0=Yanlış
İletişim: