Üniversite Öğrencilerinin E-öğrenmeye Hazır Bulunuşluğu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yurdugül, H., & Demir, Ö. (Baskıda). Öğretmen yetiştiren lisans programlarındaki öğretmen adaylarının e-öğrenmeye hazır bulunuşluklarının incelenmesi: Hacettepe Üniversitesi örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

Sorumlu Yazar: 
Ömer Demir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Bilgisayar öz yeterliği faktöründe 5, internet öz yeterliği faktöründe 4, çevrimiçi iletişim öz yeterliği faktöründe 5, kendi kendine öğrenme faktöründe 8, öğrenen kontrolü faktöründe 4 ve son olarak e-öğrenmeye yönelik motivasyon faktöründe 7 olmak üzere ölçekte 33 madde bulunmaktadır.

Derecelendirme: 
7’li likert. 1) Bana hiç uygun değil 7) Bana tamamen uygun
İletişim: