Üniversite Öğrencilerinin Fonksiyonel Besin Bilgi Düzeylerini Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Savurdan, H. (2007). Üniversite öğrencilerinin fonksiyonel besin bilgi düzeylerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Sorumlu Yazar: 
Hacer Savurdan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: