Bilgisayarca Düşünme Ölçeği (Üniversite Öğrencileri İçin)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Korkmaz, Ö., Çakır, R., Özden, M.Y. (2017). A validity and reliability study of the Computational Thinking Scales (CTS) .Computers in Human Behaviours. 72:558-569.

Sorumlu Yazar: 
Özgen KORKMAZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: