Duygusal Güvenlik Ölçeği (DGÖ) (Üniversite Öğrencileri için)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şendil, G. (2016). Duygusal Güvenlik Ölçeği (DGÖ): Üniversite öğrencilerinde geçerlik ve güvenirlik çalışması. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 36(2), 45 – 64.

Sorumlu Yazar: 
Gül Şendil
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

6 alt boyut ve 24 madde
Duygu düzenlemede zorluk (5m): Kendimi sakinleştiremem.
Yapıcı aile temsilleri (4m): Ailem yine de birbiriyle iyi geçinebilir.
Çatışmanın yayılması (3m): Beni suçladıklarını düşünürüm.
Kaçınma (5m): Onlardan olabildiğince uzak olmayı isterim.
Duygusal uyarılma (3m): Üzgün hissederim.
Yıkıcı aile temsilleri (4m): Ailemin ileride ne yapacağı konusunda endişelenirim.

Derecelendirme: 
4’lü likert (1=Kesinlikle doğru değil – 4=Çok doğru)
İletişim: