UKMH Duygusal Zeka Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tatar, A., Saltukoğlu, G., Serdar, T. ve Bender, M. T. (2016). UKMH Duygusal Zeka Testinin Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17.

Sorumlu Yazar: 
Arkun Tatar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

6 Alt boyut ve 68 madde
Duygu Temelli Karar Verme (10 m)
Empatik İlgi (9 m)
Olumsuz İfade Edicilik (10 m)
Olumlu İfade Edicilik (9 m)
Karşılık Olarak Üzüntü (10 m)
Karşılık Olarak Neşe (10 m)

Derecelendirme: 
Örnek: 5’li Likert (1= hiç uygun değil – 5= çok uygun)
İletişim: