Üç Boyutlu Duygusal Zeka Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Arslan, S., İşeri, İ., Akcaalan, M., ve Yurdakul, C. (2015). The adaptation and validation of the Turkish version of The Three-Branch Emotional Intelligence Rating Scale. The Turkish Online Journal of Educational Technology, Special Issue 1 for IETC 2015, 518-522.

Sorumlu Yazar: 
Serhat Arslan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: