Duygusal Zeka (EQ) ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydın, M. D. (2001). Liderlik ve liderlik zekası: uygulamalı bir çalışma (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: