Matematik Hakkındaki İnanışlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kayan, R. (2011). Construction Of A Mathematics Related Belief Scale for elementary preservice mathematics teachers (Master’s thesis). Middle East Technical University Graduate School Of Sciences, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Ruhan Kayan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: