Üç Faktörlü Beslenme Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kıraç, D., Kaspar, E. Ç., Avcılar, T., Çakır, Ö. K., Ulucan, K., Kurtel, H., vd. (2015). Obeziteyle ilişkili beslenme alışkanlıklarının araştırılmasında yeni bir yöntem “Üç Faktörlü Beslenme Anketi”. Clinical and Experimental Health Sciences, 5(3), 162-169.

Sorumlu Yazar: 
Deniz Kıraç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: